Skip to content

Stimuleert werken, leren en ondernemen in Leidschendam-Voorburg

Projecten

Het Platform Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt is een samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Samen werken wij aan onderwerpen die ons allen aangaan. Dit doen we in de vorm van multi-disciplinaire projecten. Bij elk project streven we naar teamsamenstelling vanuit de drie O’s. Ook u kunt hieraan bijdragen. Om u een idee te geven hebben we per thema een aantal projecten waar we nu mee bezig zijn op een rij gezet met de status van het project erbij. Heeft u interesse om te participeren in een project? Laat het ons vooral weten. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Inclusieve-maatschappij-platform-eoa

HalloWerk

HalloWerk sluit aan bij het doel van de overheid om zo veel mogelijk mensen te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. HalloWerk brengt werkgevers en werkzoekenden direct met elkaar in contact, via een online platform én persoonlijke dienstverlening! HalloWerk wil een open platform zijn. Het dienstverleningsconcept en de visie zijn leidend, de partners divers. Van technische applicaties tot regionale initiatieven.

De gemeente Leidschendam-Voorburg start in 2020 met een pilot HalloWerk. Meer informatie: https://hallo-werk.nl/

Duurzaam-en-circulair-ondernemen-platform-eoa

Woonwijzerwagen

De woonwijzerwagen is een initiatief van de Woonwijzerwinkel. In deze winkel maar ook in deze wagen kunt u zien én ervaren welke oplossingen er zijn op het gebied van duurzaam wonen en werken. Onze experts geven onafhankelijk en persoonlijk advies en helpen u met het aanvragen van vrijblijvende offertes.

De woonwijzerwagen staat op verschillende plekken in Leidschendam-Voorburg in 2020. Meer weten wanneer hij langs rijdt in jouw wijk of buurt: https://www.woonwijzerwinkel.nl/woonwijzerwagen/

Groeien en ondernemen

inspireren-ondernemers-platform-eoa

Workshops voor ondernemers

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst Klaar voor de Start worden jaarlijks 4 workshops gegeven. De onderwerpen en thema’s passen bij het mogelijk maken om ondernemers te informeren, inspireren en te laten groeien. In 2020 is het hoofdthema: NL Next Level. De onderwerpen van de workshops zijn: Financieren Next Level, Aanbesteden, Generation Y, Digitaliseren in jouw onderneming

samenwerking-cultuur-r-en-t-platform-eoa

Cultuur Anker & Bibliotheek op school

I.s.m. Trias wordt een Cultuur Anker ontwikkelt en zal een start gemaakt worden met de uitrol van bibliotheken op school. Plannen worden in 2020 gemaakt

Ondernemend leren

ondernemen-en-netwerken-platform-eoa

Masterclasses MBO studenten

mboRijnland organiseert samen met verschillende partners, afhankelijk van het onderwerp, een 3-tal masterclasses. De onderwerpen voor 2020 zijn: Werkgeluk, Financiering & Ondernemen en Retail. De masterclass Werkgeluk zal opgezet worden i.s.m. Van Leeuwen Catering

leven-lang-ontwikkelen-platform-eoa

Retail Campus

In 2020 wordt de start gemaakt met een Retail Campus. mboRijnland, de Haagse Hogeschool, gemeente LV, Platform EOA, ROC Mondriaan en Unibail Rodamco hebben de handen in een geslagen om te werken aan de start van een Retail Campus. Projecten tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid met als hoofdthema retail en hospitality zullen hieronder vallen. Gewerkt wordt aan de commitment van de genoemde partijen voor de daadwerkelijke start, de opzet, plan van aanpak en financiering.

kennismaken-met-techniek-platform-eoa

Ontwikkeling Klusklas

N.a.v. een voorbeeld in Den Haag van een KlusKLas heeft Harrie Ozinga van Huygenslabs het idee opgepakt om ook in Leidschendam-Voorburg de KlusKlas te gaan ontwikkelen voor basisscholen. Eerste geïnteresseerde scholen zijn De Driemaster en de Trampoline. Het idee van een KlusKlas is bedoeld voor leerlingen met een VMBO-uitstroomprofiel.

Doel van de KlusKlas is de leerlingen via praktische projecten waarbij ze met hun handen werken weer plezier in school krijgen, succeservaringen opdoen en hun talenten leren ontdekken. In 2020 zal een pilot worden gedaan met 3 projecten van ca. 6 weken.

Voor een voorbeeld zie: https://jeugdjournaal.nl/artikel/2276497-steeds-meer-scholen-hebben-een-klusklas.html.

Comfortabel ondernemen

stimuleren-vergroten-lokale-netwerken-platform-eoa

Bijeenkomsten netwerkclubs in LV

Het Platform EOA draagt bij aan de verschillende bijeenkomsten, netwerkevents van MKB Leidschendam-Voorburg, LBC, VOC en Wondernemers. Dit kan een bijdrage zijn in inhoudelijke, vrijwillige, of financiele vorm of een bijdrage van een van de partners uit het Platform. Binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg is het van groot belang dat ondernemers en overheid elkaar weten te vinden en het ondernemen daardoor een stuk eenvoudiger kan zijn voor hen.

dienstverlening-aan-ondernemers-platform-eoa

1 loket functie bij gemeente LV

De afdeling economie bestaat naast de beleidsmedewerkers inmiddels ook uit een winkelcentrum manager en accountmanager. De winkelcentrum manager is verantwoordelijk voor de 3 kernwinkelgebieden – Huygenskwartier Voorburg, Damcentrum Leidschendam en Julianabaan Voorburg. De accountmanager bedrijven is aanspreekpunt voor alle bedrijven in de gemeente. Streven is om ook van ede rol van accountmanager een vaste functie t maken binnen de gemeente.

Ruimte voor ondernemen

meer-ruimte-voor-maakindustrie-platform-eoa

Toetreding Stichting Businesspark Haaglanden

Leidschendam-Voorburg sluit zich aan bij de Stichting Businesspark Haaglanden, een samenwerking van 7 gemeenten in de regio Haaglanden. Samen krachten bundelen om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte voor bedrijvigheid blijft bestaan op de bedrijventerreinen in de regio. Door de woningbouw opgave en de verstedelijking komt er steeds meer druk op de (beschikbare) ruimte voor bedrijvigheid. Door samen te werken, kunnen krachten gebundeld worden en blijft er in de regio voldoende ruimte voor de inwoners om ook dicht bij huis te kunnen werken.