Skip to content

Stimuleert werken, leren en ondernemen in Leidschendam-Voorburg

Projecten

Het Platform Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt is een samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Samen werken wij aan onderwerpen die ons allen aangaan. Dit doen we in de vorm van multi-disciplinaire projecten. Bij elk project streven we naar teamsamenstelling vanuit de drie O’s. Ook u kunt hieraan bijdragen. Om u een idee te geven hebben we per thema een aantal projecten waar we nu mee bezig zijn op een rij gezet met de status van het project erbij. Heeft u interesse om te participeren in een project? Laat het ons vooral weten. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Inclusieve-maatschappij-platform-eoa

Uitvoeringsprogramma Sterk voor Noord

Met het programma Sterk voor Noord wordt samen met inwoners en partners, die al actief zijn in de wijk, gewerkt aan een kansrijke toekomst voor inwoners van de wijken Prinsenhof Hoog, De Heuvel Noord en Amstelwijk. Daarbij leggen we de focus op het terugdringen van achterstanden (voor jong en oud), fijn en veilig wonen en financiële zelfredzaamheid.

Dit vraagt om een langdurige, gezamenlijke inzet van gemeente, bewoners, organisaties, politie en justitie, maatschappelijke partners en zorgpartijen. Meer informatie: https://www.ingesprekmetlv.nl/projecten+leidschendam/versterkingsprogramma+leidschendam-noord/default.aspx

 

Duurzaam-en-circulair-ondernemen-platform-eoa

Beursvloer aan de Vliet 2022

Op de Beursvloer aan de Vliet ontmoeten bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar. Ze maken matches die voor beide partijen iets moois opleveren. De Beursvloer is er voor bedrijven en serviceclubs die een maatschappelijk bijdrage willen leveren aan de (lokale) samenleving. Én de Beursvloer is er voor maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties die op zoek zijn naar ondersteuning in de vorm van kennis, kunde, menskracht, creativiteit of goederen. 

https://beursvloeraandevliet.nl/ 

Groeien en ondernemen

inspireren-ondernemers-platform-eoa

Inspiratiebijeenkomsten Platform 

Het heeft er de afgelopen jaren vanwege corona aan ontbroken, de gelegenheid om bij elkaar te komen en kennis te delen met partners in het onderwijs, ondernemers en de lokale overheid. Donderdag 31 maart zijn we weer van start gegaan. We hebben een inspirerende bijeenkomst en rondleiding gehad op het Corbulo College in Voorburg. Het Corbulo College is sinds begin dit jaar lid van het Platform.

samenwerking-cultuur-r-en-t-platform-eoa

Bibliotheek als verbinder van mensen, kennis en verhalen

Lees, taal en digitale vaardigen vormen een belangrijke basis om mee te komen in de maatschappij. De bibliotheek werkt samen met maatschappelijke partners en onderwijs, in een verbindende en faciliterende rol aan het verbeteren van deze vaardigheden. 

Ondernemend leren

ondernemen-en-netwerken-platform-eoa

JINC samenwerking – bliksemstages vmbo

Stages zijn de perfecte manier voor leerlingen en studenten om kennis te maken met het bedrijfsleven en hun toekomstige vakgebied. Voor leerlingen in het vmbo zijn de eerste stages spannende avonturen. JINC helpt en begeleidt leerlingen in een goede voorbereiding en het meeste uit deze stages te halen.

leven-lang-ontwikkelen-platform-eoa

Continuering Living labs kernwinkelgebieden (RI&EC)

De Retail Innovation & Experience Campus is het fundament voor een structurele en unieke samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid op het gebied van retail. Met verschillende Living Labs krijgen lokale winkelcentra impulsen en krijgen studenten van verschillende opleidingen de mogelijkheid om kennis te maken met het werkveld.

https://mborijnland.nl/ppsretail/

kennismaken-met-techniek-platform-eoa

Samenwerking Technasium & bedrijfsleven

Op een technasiumschool krijgen leerlingen naast de reguliere vakken, het vak O&O (Onderzoek & Ontwerpen). Ze kunnen hierin ook eindexamen doen. De leerlingen worden klaargestoomd tot nieuwsgierige en succesvolle studenten van bètatechnische vervolgopleidingen. Voor de O&O-projecten worden altijd uitdagende opdrachten gezocht.

Comfortabel ondernemen

stimuleren-vergroten-lokale-netwerken-platform-eoa

Uitbreiden netwerk bedrijven uit bouw & techniek uit Leidschendam-Voorburg

Met de ontwikkeling van Veurs Lyceum tot een Technasium en het aansluiten van het Corbulo College is er behoefte voor een bredere aansluiting van bouw en techniekondernemers bij het platform. Hiervoor zoekt het regieteam actief contact met lokale bedrijven.

dienstverlening-aan-ondernemers-platform-eoa

Online Platform Zorgaanbieders / Lokaal Preventie akkoord

Een goede gezondheid is een belangrijk goed. Hierbij krijgt preventie steeds meer aandacht. Bijvoorbeeld in de vorm van het lokaal preventie akkoord. Onderdeel van dit akkoord is het verbinden van gemeente, grote zorgaanbieders en lokale zorgondernemers. Vanuit het platform dragen we bij aan de ontwikkeling van een online platform gericht op inwoners van Leidschendam-Voorburg.

Ruimte voor ondernemen

meer-ruimte-voor-maakindustrie-platform-eoa

Toetreding Stichting Businesspark Haaglanden

Leidschendam-Voorburg sluit zich aan bij de Stichting Businesspark Haaglanden, een samenwerking van 7 gemeenten in de regio Haaglanden. Samen krachten bundelen om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte voor bedrijvigheid blijft bestaan op de bedrijventerreinen in de regio. Door de woningbouw opgave en de verstedelijking komt er steeds meer druk op de (beschikbare) ruimte voor bedrijvigheid. Door samen te werken, kunnen krachten gebundeld worden en blijft er in de regio voldoende ruimte voor de inwoners om ook dicht bij huis te kunnen werken.