Stimuleert werken, leren en ondernemen in Leidschendam-Voorburg

Projecten

Het Platform Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt is een samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Samen werken wij aan onderwerpen die ons allen aangaan.  Dit doen we in de vorm van multi-disciplinaire  projecten. Bij elk project streven we naar teamsamenstelling vanuit de drie O’s. Ook u kunt hieraan bijdragen. Om u een idee te geven hebben we per thema een aantal projecten waar we nu mee bezig zijn op een rij gezet met de status van het project erbij.  Heeft u interesse om te participeren in een project? Laat het ons vooral weten. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ondernemerskansen voor iedereen

De projectgroep organiseert een bijeenkomst op 27 september. Tijdens deze bijeenkomst informeren we ondernemers over de mogelijkheden en regelingen vanuit Werk & Inkomen. Het doel van deze bijeenkomst is informeren en verbeteren van de verbinding tussen ondernemers en de Arbeidsmarkt in Leidschendam-Voorburg

Status: Bijeenkomst gepland

Dag van de Duurzaamheid 10 oktober 2018

Op 10/10 organiseert het Platform EOA samen met partners een evenement waar je andere duurzame koplopers uit de gemeente ontmoet, bijzondere locaties bezoekt en inspiratie opdoet. Mag jij niet ontbreken bij dit Duurzaamheidsdiner? Meld je dan snel aan via deze link: https://lnkd.in/d7ibYJ5 of check onze website.

Status: Bijeenkomst op 10/10

Verduurzamen vastgoed op bedrijventerreinen

Tijdens de dag van de Duurzaamheid op 10 oktober kunt u twee bedrijven (Optima Forma & Het Kulturhus) bezoeken die volop bezig zijn met de bouw van een duurzame locatie.

In 2023 moet elk gebouw minimaal label C hebben. Tijdens de rondleidingen kunt u vragen stellen en horen hoe deze bedrijven dit hebben aangepakt. 

Status: Rondleidingen op 10/10

Groeien en ondernemen

Pop-up Bazar

In 2018 is er door de Stadscoalitie wederom een Pop-up Bazaar  georganiseerd tijdens de Vlietdagen. Met deze Bazaar proberen we gevluchte talenten en Nederlandse specialisten met hetzelfde beroep bij elkaar te brengen. Bekijk voor meer informatie de teaser van de film.

Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Neem dan contact op de Stadscoalitie. 

Status: Pop up Bazaar geweest, maar we gaan door

Coachen van ondernemers in groei

Het is een grote stap om zelfstandig ondernemer te worden en een nog grotere stap om als zelfstandig ondernemer te groeien en personeel aan te nemen. Daarom heeft het Platform de ambitie om ondernemers met groeistuipen een coach traject aan te bieden. 
Om het traject goed aan te laten sluiten bij de behoefte die er is zijn we op zoek naar een aantal ondernemers die met ons hierover van gedachten willen wisselen. Zin & tijd? Stuur dan vooral een mail naar info@platform-eoa.nl. 

Status: Behoefte onderzoek

Kansen in Vergrijzing

In 2017 organiseerde het Platform een eerste bijeenkomst over Kansen in Vergrijzing.  In 2018 willen we ondernemers, zorgaanbieders, zorginstellingen en anderen met goede ideeën aan elkaar verbinden om zo de kansen en mogelijkheden die de vergrijzing ook in Leidschendam- Voorburg biedt te ontdekken. 

Status: Op zoek naar geiniteresseerden

Ondernemend leren

Inspelen op werken in de toekomst

Met dit project willen we leerlingen uitdagen om met duurzame ideeën te komen voor de nieuwbouw van Veurs Voorburg. Het beste idee zal daadwerkelijk worden uitgevoerd. 

We onderzoeken of dit project onderdeel kan worden van de Dag van de Duurzaamheid. 

Status: samenstellen van projectgroep

Gastlessen door de Maakindustrie

Net als in 2017 worden er ook dit jaar gastlessen op diverse scholen in LV gegeven. Een meubelmaker, architect, kunstenaar en goudsmid laten de leerlingen van diverse groepen 7 en 8 kennis maken met het brede spectrum van de maakindustrie.  De eerste lessen door de kunstenaar en meubelmaker zijn al gegeven. 

Status: werk in uitvoer

Stage matching

Begin 2018 organiseerde we ism het MKB LV en Conceptors een stage informatie bijeenkomst.  SBB informeerde organisaties uit Leidschendam en Voorburg over de mogelijk- en onmogelijkheden van het werken met stagiaires. 
Om woorden om te zetten in daden denken we erover om een stagemarkt te organiseren. Maar voordat we dat doen zijn we benieuwd of er interesse is vanuit zowel organisaties als onderwijsinstellingen. Geïnteresseerde kunnen ons dit laten weten. 

Status: inventarisatie behoefte

Comfortabel ondernemen

Gids voor ondernemers

Het ondernemerschap brengt veel administratie met zich mee. Informatie over de mogelijkheden in een gemeente is soms lastig te vinden en de interactie tussen overheidsinstanties en bedrijfsleven kan over het algemeen beter. Om ondernemers het ondernemen in LV gemakkelijker te maken wordt er gewerkt aan een gids voor ondernemers met de werktitel: “Welkom ondernemer in LV”. Als opmaat naar de papieren versie zal er op korte termijn op dit Platform een online gids verschijnen. 

Welke onderwerpen moeten er in ieder geval aan de orde komen in deze gids? Dat is iets wat we graag van u als ondernemer horen. 

Status: bouw online variant

Ondernemersregister

In de afgelopen jaren is er hard gewerkt om het onderwerp ‘lokaal inkopen’ op de politieke agenda te krijgen. En dat is gelukt. Bent u ondernemer in L-V, dan kunt u zich registreren in het Ondernemersregister. De gemeente raadpleegt het Ondernemersregister bij onderhandse aanbestedingen. Bij een meervoudige onderhandse aanbesteding benadert de gemeente minimaal 1 lokale ondernemer uit het Ondernemersregister. In de praktijk blijkt dat nog niet iedere ondernemer hiervan op de hoogte is. In 2018 willen we graag een verdubbeling van het aantal registraties. Doet u mee? 

Projectgroep opgericht

Ruimte voor ondernemen

Ruimte voor Maakindustrie & Ambachten

Met een aantal partijen onderzoeken we de mogelijkheden om ruimte te maken voor de Maakindustrie & Ambachten. Eén vaste locatie voor ondernemers uit deze industrieën? Creëren van showrooms in van leegstaande panden? Wij zijn er nog niet uit. Heeft u ideeën of ziet u kansen en mogelijkheden? Sluit dan vooral aan bij dit project.

Status: ideeën en leden gezocht