Stimuleert werken, leren en ondernemen in Leidschendam-Voorburg

Projecten

Het Platform Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt is een samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Samen werken wij aan onderwerpen die ons allen aangaan.  Dit doen we in de vorm van multi-disciplinaire  projecten. Bij elk project streven we naar teamsamenstelling vanuit de drie O’s. Ook u kunt hieraan bijdragen. Om u een idee te geven hebben we per thema een aantal projecten waar we nu mee bezig zijn op een rij gezet met de status van het project erbij.  Heeft u interesse om te participeren in een project? Laat het ons vooral weten. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Inclusieve maatschappij

Onder deze titel vallen tal van kleine en grote projecten die bijdragen aan een maatschappij waarin iedereen kan meedoen. Werkervaringsplekken voor nieuwkomers, Hybride onderwijs, Convenanten met bedrijven, match making in zorg en bouw. 
Heeft u een goed idee dat hier aan bijdraagt? Of wilt u meedenken en -werken aan één van deze projecten? Neem dan contact met ons op. 

Status: Ongoing business

Duurzaam & Circulair ondernemen

Op 10/10 2018  organiseerde het Platform EOA samen met partners een evenement waar koplopers op het gebied van duurzaamheid uit de gemeente elkaar ontmoeten.  Uit deze ontmoeting zijn mooie projecten ontstaan op het gebied van onder andere afval en vergroening van onze gemeente. Studenten van de Haagse Hoge School gaan samen met partijen uit onze gemeente hiermee aan de slag.  Benieuwd naar de resultaten? Houd dan deze site en onze socials in de gaten. 

Status: plannen van aanpak gereed

Beursvloer aan de Vliet

De Beursvloer is een evenement waarbij maatschappelijke behoeftes worden verhandeld. Dit evenement vindt elke twee jaar plaats.  De afgelopen edities zijn er verbindingen ontstaan tussen maatschappelijk organisaties en bedrijven. Voor 2019 willen we samen met het Vrijwilligerspunt LV kijken hoe we deze verbindingen kunnen verduurzamen. 

Status: Nieuw concept wordt uitgewerkt

Groeien en ondernemen

Ontwikkelen culturele Hotspot/Verhalenhuis

Op 13 maart vindt de eerste editie plaats van het Verhalenhuis LV. De voorbereidingen zijn in volle gang. Presentatrices worden getraind bij Midvliet, de folder is in de maak, studenten gebriefd. Het thema van dit Verhalenhuis is “eenzaamheid”.
Heeft u een thema dat geschikt is voor een editie van een Verhalenhuis. Stuur dan een mail naar info@platform-eoa.nl

Status: 2e verhalenhuis in de steigers

Coachen van ondernemers in groei

Het is een grote stap om zelfstandig ondernemer te worden en een nog grotere stap om als zelfstandig ondernemer te groeien en personeel aan te nemen. Daarom heeft het Platform de ambitie om ondernemers met groeistuipen een coach traject aan te bieden. 
Om het traject goed aan te laten sluiten bij de behoefte die er is zijn we op zoek naar een aantal ondernemers die met ons hierover van gedachten willen wisselen. Zin & tijd? Stuur dan vooral een mail naar info@platform-eoa.nl. 

Status: Behoefte onderzoek

Aansluiting zorg en arbeidsmarkt

In 2019 gaan we op zoek naar goede ideeën en mogelijkheden die de aansluiting Zorg en Arbeidsmarkt optimaliseren. Hoe zorgen we ervoor dat het tekort aan werknemers in de zorg niet verder oploopt en welke kansen biedt de vergrijzing van LV onze ondernemers. 

Status: Op zoek naar geiniteresseerden

Ondernemend leren

Leerwijkcentrum en/of Buurthuis van de Toekomst

In 2018 is een begin gemaakt met het Leerwijkcentrum. Dit jaar wordt er hard gewerkt aan nieuwe netwerken en uitbreiden van het aantal stagiaires. Maar ook worden er nog altijd gesprekken gevoerd over de doorontwikkeling van een Buurthuis van de Toekomst. 

Status: Doorontwikkeling LWC

Leven Lang Ontwikkelen

Onder dit project vallen een aantal deelprojecten zoals Hybride leren verder doorontwikkelen, Masterclasses Zorg & Welzijn en Economie en digitale lesboxen beschikbaar stellen voor ondernemers. Samen met onder andere studenten van de Haase Hoge School wordt onderzoek gedaan zodat we in het loop van dit jaar de nieuwe projecten vorm kunnen geven.  Op deze website of onze socials kunt u de ontwikkelingen volgen. 

 

Status: opzet onderzoek

Kennismaken met techniek

Geen onbekend project binnen de ambities van het Platform. Alleen gaan we dit jaar een stapje verder en wordt er gewerkt aan de doorontwikkeling van een techniekmenu voor basisscholen. 
En zou een Technasium levensvatbaar zijn in Leidschendam Voorburg? Als u hier ideeën over heeft dan horen wij dit graag. 

Status: inventarisatie behoefte

Comfortabel ondernemen

Netwerk

Door bij te dragen, mee te denken  en aanwezig te zijn op de diverse netwerkbijeenkomsten die Leidschendam Voorburg telt, breiden we het netwerk van het Platform steeds verder uit. 
In 2019 zijn Middin en Van Leeuwen Catering onderdeel geworden van dit platform. Wilt u op de hoogte blijven of een bijdrage leveren? Stuur dan vooral een mail naar info@platform-EOA.nl

Status: bijeenkomsten en nieuwe leden

Dienstverlening aan ondernemers

Nog zo’n onderwerp dat multidisciplinair wordt aangevlogen. Zo wordt er hard gewerkt aan de doorontwikkeling van een ondernemersgids, start er binnen afzienbare tijd een spreekuur omgevingsloket en houdt de wethouder op gezette tijden een spreekuur voor ondernemers. Belangrijk aandachtspunt is en blijft het optimaliseren en afstemmen van de communicatie tussen overheid en ondernemers. 

status: uitwerken projecten

Ruimte voor ondernemen

Future Proof Retail

Het project Futureproof Retail, waarbinnen initiatieven uit verschillende regio’s gebundeld worden, wil verder onderzoek doen vanuit twee invalshoeken. Ten eerste wil het identificeren welke competenties/skills retailers moeten hebben om nu en in de toekomst blijvend succesvol te zijn. In het bredere (internationale) beroepenveld wordt veelal gewerkt met 21st century skills: competenties die elke werkende nodig heeft voor de toekomst. 
Ten tweede wordt bekeken op welke wijze deze skills in concrete handvatten aangereikt kunnen worden zodat ze werkelijk toegevoegde waarde hebben voor de doelgroep. 

De gemeente LV is één van de partners binnen dit onderzoek. 

 

Status: 24 mei eerste bijeenkomst

Maakindustrie op industrieterreinen

Al geruime tijd wordt er gesproken over de mogelijk- en onmogelijkheden om in Leidschendam- Voorburg ruimte te creëren voor de Maakindustrie. Is hier markt en ruimte voor?

De studenten van de Haagse Hogeschool starten in 2018 een onderzoek naar de behoefte. Met de vastgoedeigenaren wordt een zoektocht gestart naar een mogelijke locatie. 

Status: project opstarten