Over het platform

Het Platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt (EOA) is een actief netwerk met bestuurders en medewerkers van de overheid, het bedrijfsleven, het onderwijs en de zorg in Leidschendam-Voorburg. Samen werken wij aan de ontwikkeling van een gezonde economie in de gemeente. Dit doet het Platform EOA op basis van een agenda die de stuurgroepleden eens in de vier jaar opstellen. De agenda 2023-26 kent drie thema’s: Leren en werken in LV, Innovatief en duurzaam in LV en Het gebeurt in LV. Elk jaar stelt het Platform EOA een actieplan op waarmee het aan de slag gaat.

Samenwerking

Het Platform EOA is actief sinds 2011. Het is opgericht om de samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven te bevorderen. Sindsdien bracht het Platform EOA verschillende resultaten tot stand.