Logo Veurs Voorburg

Veurs Voorburg

Veurs Voorburg is een vmbo-school met de niveaus basis, kader en gtl met en zonder LWOO (leerwegondersteuning). De school heeft ongeveer 420 leerlingen en circa 60 medewerkers. Door de kleinschalige opzet kennen zij elkaar goed en krijgen leerlingen veel persoonlijke aandacht.

Veurs Voorburg is een interconfessionele school; alle leerlingen met een passend advies zijn welkom.

Projecten

Lopend project

JINC stages en sollicitatietraining

De projecten van JINC dragen bij aan een grotere kansengelijkheid voor kinderen met een sociaaleconomische achterstand Ze bieden kinderen een betere start op de arbeidsmarkt en bereiden hen voor op de overgang van het PO naar het VO en van het VO naar een vervolgopleiding.

Contactgegevens

Veurs Voorburg

Delflandlaan 4
2273 CS Voorburg

Meer informatie? Bezoek de website.

Naar de website