Regionale ontwikkelingen: overgang naar de nieuwe economie

interview met platformlid Dymphna van Ravesteyn De tweede thematische bijeenkomst van het Platform EOA stond in het teken van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Afgelopen zomer stelde de MRDH Investeren in Vernieuwing op, het Regionaal Investeringsprogramma dat beschrijft wat nodig is om de regionale economie toekomstbestendig te maken. De overgang naar een nieuwe economie […]

Lees meer