Met het Actieplan 2017 werken aan een gezonde economie in LV

Het Platform EOA heeft het Actieplan 2017 opgesteld. Hierin zijn de ambities voor het komende jaar opgenomen, samen met de activiteiten en de te verwachten resultaten die het platform hiermee voor ogen heeft. Uitgangspunt van de activiteiten is de samenwerking tussen minstens twee van de drie pijlers van het platform: overheid, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven […]

Lees meer