Skip to content

Stimuleert werken, leren en ondernemen in Leidschendam-Voorburg

 

Over het Platform EOA

Het Platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt (EOA) is een actief netwerk met bestuurders en medewerkers van de overheid, het bedrijfsleven, het onderwijs en de zorg in Leidschendam-Voorburg. Samen werken wij aan de ontwikkeling van een gezonde economie in de gemeente. Dit doet het Platform EOA op basis van een agenda die de permanente Platformleden eens in de vier jaar opstellen. De agenda 2019-2022 kent vijf thema’s: Ruimte voor ondernemen, Groeien en ondernemen, Comfortabel ondernemen, Maatschappelijk verantwoord ondernemen, en Ondernemend leren. Elk jaar stelt het Platform EOA een actieplan op waarmee het aan de slag gaat.

Samenwerking
Het Platform EOA is actief sinds 2011. Het is opgericht om de samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven te bevorderen. Sindsdien bracht het Platform EOA verschillende resultaten tot stand.  

Resultaten

Het Platform EOA is actief sinds 2011. Het is opgericht om de samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven te bevorderen. Steeds belangrijker is de verbetering van de aansluiting onderwijs & arbeidsmarkt.
In het overzicht 2021 kunt u lezen wat er zoals gerealiseerd wordt in een jaar. 

Vanuit de overheid

Astrid van Eekelen
Voorzitter Platform EOA en wethouder

Philip van Veller
Wethouder 

Bianca Bremer 
Wethouder 

Jeffrey Keus
Wethouder

Marcel Belt
Wethouder

Rob van Hooven
Rayonmanager UWV

Annette Ploeger
Beleidsmedewerker Economie gemeente Leidschendam-Voorburg

Liselotte Hagen
Regisseur Werk & Inkomen gemeente Leidschendam-Voorburg

Nienke de Boer
Communicatie-adviseur gemeente Leidschendam-Voorburg

Vanuit de zorg

Xander de Graaf
Relatiemanager gemeenten GGZ Rivierduinen

Kees Deelder
Directeur Florein Zorg BV

Ingrid Rempt-Leijendekker
Human Resource Director HMC

Jill Simons
Afdelingsmanager Advies & Mobiliteit HMC

Tine Oudshoorn
Directeur Vlietkinderen

Hugo Smits
Locatiemanager Middin

Vanuit het onderwijs

Otto Jelsma
Voorzitter College van Bestuur mboRijnland

Peter Lamers
Voorzitter College van Bestuur Scholengroep Spinoza

Eveline Kapteijn
Docentonderzoeker & coordinator minor LivingLabs Haagse Hogeschool

Korneel van den Bulck
Veurs Voorburg

Philip de Vries
Veurs Lyceum

Annie de Vries
Afdelinsgleider s-Gravendreef College

Charon van Olst
Beleidsmedewerker onderwijs gemeente Leidschendam-Voorburg

Vanuit het bedrijfsleven

Ben Verheijen
Westfield Mall of the Netherlands

Benedikte Zijlstra
Voorzitter MKB-LV & Makelaarskantoor Meijs & Alink

Gerard Hendriks
Directeur-Bestuurder Bibliotheek aan de Vliet

Ellen Govers
Manager Speciale doelgroepen Bibliotheek aan de Vliet

Harry Wientjens
Rabobank Regio Den Haag

Harrie Ozinga
Huygenslabs Techniekmenu

Leo Valk
Bestuurslid MKB LV & Programmamanager RI&EC

Joyce van Leeuwen
Van Leeuwen Catering