Stimuleert werken, leren en ondernemen in Leidschendam-Voorburg

 

Over het Platform EOA

Het Platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt (EOA) is een actief netwerk met bestuurders en medewerkers van de overheid, het bedrijfsleven, het onderwijs en de zorg in Leidschendam-Voorburg. Samen werken wij aan de ontwikkeling van een gezonde economie in de gemeente. Dit doet het Platform EOA op basis van een agenda die de permanente Platformleden eens in de vier jaar opstellen. De agenda 2019-2022 kent vijf thema’s: Ruimte voor ondernemen, Groeien en ondernemen, Comfortabel ondernemen, Maatschappelijk verantwoord ondernemen, en Ondernemend leren. Elk jaar stelt het Platform EOA een actieplan op waarmee het aan de slag gaat.

Samenwerking
Het Platform EOA is actief sinds 2011. Het is opgericht om de samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven te bevorderen. Sindsdien bracht het Platform EOA verschillende resultaten tot stand.  

Platformleden
Om de continuïteit te waarborgen bestaat het Platform uit een aantal  permanente leden. Deze leden van het Platform EOA zijn medewerkers en bestuurders van onderwijsinstellingen, het MKB, zorginstellingen, het UWV en de gemeente Leidschendam-Voorburg.
In 2019 heeft het Platform EOA de volgende leden:

Vanuit de overheid

Astrid van Eekelen
Voorzitter Platform EOA en wethouder

Nadine Stemerdink 
Wethouder 

Juliëtte Bouw 
Wethouder 

Jan Willem Rouwendal
Wethouder 

Alex de Groot
Regiomanager Zuid-Holland Centraal – UWV

Vanuit de zorg

Kees Deelder
Directeur Florein Zorg BV

Jeroen Vroon
Manager algemene zaken

Evelyne Beekhuizen
Manager HRM MCHaaglanden-Bronovo

Vanuit het onderwijs

Otto Jelsma
Voorzitter College van Bestuur mboRijnland

Peter Lamers
Voorzitter College van Bestuur Scholengroep Spinoza

Vanuit het bedrijfsleven

Benedikte Zijlstra
Voorzitter MKB-LV

Jeroen Granneman
Aannemingsbedrijf Granneman BV

Jos Zuijdwijk
Winkelcentrum Leidschenhage

Willem-Jan Verheggen
Rabobank Regio Den Haag