Stimuleert werken, leren en ondernemen in Leidschendam-Voorburg

Ambities

 De ambities van het Platform zijn vastgelegd in de Agenda 2019-2022 en bestaan uit vijf thema’s. Om u een indruk te geven hebben we de thema’s voor u op een rij gezet. Elk jaar wordt er vanuit de agenda en de actualiteit een actieplan ontwikkeld. Download hier het actieplan 2019

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Door ontwikkelingen in de maatschappij, zoals het nieuwe re-integratie- en participatiebeleid van de gemeente, zijn maatschappelijk verantwoord ondernemen en verenigen (MVO/MVV) steeds belangrijker. Het platform EOA wil daarom inzetten op een inclusieve maatschappij en het aanjagen van duurzame en circulaire initiatieven.

Een inclusieve maatschappij:

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen & verenigen stimuleren
 • Re-integratie van werkzoekenden verbeteren
 • Drempels verlagen op het gebied van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Samenwerken & Inbreng leveren aan het Werkgeversservicepunt (WSP) Zuid Holland Centraal

Duurzaam en circulair ondernemen:

 • Naar Co2 neutraal
 • Naar reduceren van afval

Uitgelicht project: Dag van de Duurzaamheid

Het Platform heeft in 2019 de ambitie om de projecten die zijn voortgekomen uit de bijeenkomst op de Dag van De Duurzaamheid 2018 te faciliteren zodat deze daadwerkelijk tot uitvoer komen

Groeien en ondernemen

Een arbeidsmarkt met veel banen betekent minder uitkeringsgerechtigden en een sterkere economie. Het MKB is een plek waar nog nieuwe banen ontstaan, zeker in Leidschendam Voorburg
en de regio. Het is echter vaak een grote stap om succesvol ondernemer te
worden en een nog grotere stap om als zelfstandig ondernemer te groeien en personeel aan te nemen. Het Platform EOA wil daarom:

 • ondernemers met groeiambities coachen
 • zelfstandig ondernemerschap faciliteren
 • creatief ondernemen faciliteren
 • samenwerking cultuur (inclusief toerisme en recreatie), economie en onderwijs optimaliseren
 • bedrijven en onderwijsinstellingen behouden 
 • ondernemerschap in de zorg, bouw, zakelijke dienstverlening en maakindustrie faciliteren

Uitgelicht project: Coachen ondernemers: Meester-Gezel

Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden om een structuur te ontwikkelen waarbij ervaren rotten, jonge honden begeleiden bij hun groei in ondernemen. Heeft u interesse? Laat het ons weten.

Ondernemend leren

Een goede basis vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Onderwijs helpt jonge mensen zich beter voor te bereiden op een werkend leven en helpt werknemers zich te blijven ontwikkelen. Dat vraagt om een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het Platform EOA wil:

 • Mogelijkheden voor stage en leer/werkplekken vergroten
 • Scholing stimuleren, een leven lang ontwikkelen
 • Schoolverlaters met een afstand tot de arbeidsmarkt (pro/vso) preventief ondersteunen
 • Bevorderen van het behalen van startkwalificaties
 • Betrokkenheid bedrijfsleven vergroten bij de ontwikkeling van onderwijs om de aansluiting onderwijs en arbeid te versterken
 • Werknemers- en ondernemersvaardigheden bij jongeren vergroten

Uitgelicht project: Studenten, jongeren & statushouders leren ondernemen & netwerken

Jongeren, studenten, Nieuwe Nederlanders gaan na het volgen van een workshop netwerken in de praktijk aan de slag tijdens de diverse bijeenkomsten en events van het bedrijfsleven en gemeente. Organiseert u een event of kent u iemand die deze ondersteuning kan gebruiken? Laat het ons weten.

Comfortabel ondernemen

Het ondernemerschap brengt veel administratie met zich mee. Informatie over de mogelijkheden in de gemeente is soms lastig te vinden en de interactie tussen overheidsinstanties en bedrijfsleven kan blijvend verbeterd worden. Doelstellingen van het Platform EOA zijn dan ook:

 • grip op regeldruk
 • het blijven verbeteren en aanscherpen van de informatievoorziening
 • het optimaliseren van contacten tussen bedrijven, overheid en onderwijs
 • het vergroten van de klanttevredenheid tussen overheid, onderwijs en bedrijven

Uitgelicht project: vergroten van de dienstverlening ondernemers

Binnen dit project staan een aantal acties op stapel. Zo werken we aan een ondernemersgids met de titel: Welkom in LV, wordt er een filmpje gemaakt “Hoe werkt Omgevingsloket.nl?” en blijven we werken aan de communicatie tussen gemeente en ondernemers. Tips? Ideeën? Deel ze met ons.

Ruimte voor ondernemen

Om goed te kunnen ondernemen in Leidschendam-Voorburg is geschikte huisvesting nodig op de juiste plek. De vraag verandert, werk aan huis neemt toe, bedrijventerreinen verouderen en zijn praktisch vol, grote kantoorpanden staan leeg en de kwaliteit van de winkelgebieden staat onder druk. Het Platform EOA wil:

 • beter inzicht in de wensen en mogelijkheden van ondernemers
 • de marktbehoefte faciliteren en de kwaliteit van bedrijventerreinen op peil houden
 • flexibilisering van bestemmingsplannen en de nieuwe Omgevingswet
 • de winkelcentra versterken
 • toekomst gericht benutten van leegstand

Uitgelicht project: Permanent maken van bedrijfsverzamelgebouwen

Met een aantal partijen onderzoeken we de mogelijkheden om ruimte te maken voor permanente bedrijfsverzamelgebouwen. De tijdelijke voorzieningen trekken veel nieuwe en jonge bedrijven aan. Maar wat als deze locaties gaan sluiten?